Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Miljøgifter i en urban fjord, 2015

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Anders Ruus, Kine Bæk, Karina Petersen, Ian Allan, Bjørnar Beylich, Martin Schlabach, Nicholas Warner, Morten Helberg

Sammendrag

Dette programmet, "Miljøgifter i en Urban Fjord" har omfattet prøvetaking og analyse av sediment og organismer i en marin næringskjede i Indre Oslofjord i 2015, i tillegg til prøver av blod og egg fra gråmåke. Programmet omfattet også undersøkelser av tilførsler av miljøgifter via overvann. Bioakkumuleringspotensialet til de ulike miljøgiftene i Oslofjord-næringsnettet er undersøkt. Eksponering for/akkumulering av disse stoffene er også undersøkt i gråmåke, som representant som «urban innbygger». Konsentrasjoner av et stort antall kjemiske parametere er kvantifisert i denne undersøkelsen, i tillegg til enkelte biologisk effekt-parametere i torsk. Rapporten fungerer som verdifull dokumentasjon av konsentrasjonene av ulike kjemikalier i ulike deler («compartments») av det marine økosystemet i Indre Oslofjord. Videre presenterer denne rapporten sammenhenger mellom konsentrasjoner av ulike stoffer og forskjellige biologiske variabler.