Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Elvetilførsler og direkte tilførsler til norske kystområder – 2015

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Eva Skarbøvik, Ian Allan, Per Stålnacke, Tore Høgåsen, Inga Greipsland, John Rune Selvik, Liv Bente Skancke, Stein Beldring

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra Elvetilførselsprogrammet i 2015. Næringsstoffer, metaller og organiske miljøgifter er overvåket i norske elver, mens punktutslipp er beregnet fra industri, renseanlegg og akvakultur. Tilførsler av næringsstoff fra diffuse kilder er beregnet ved hjelp av TEOTIL-modellen. Trender i tilførsler fra utvalgte elver er beskrevet. Konsentrasjoner over gitte grenseverdier er funnet for både metaller og organiske miljøgifter i enkelte elver.