Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Etablering av et demonstrasjonsanlegg for integrert produksjon av fisk og planter på Akvariet i Bergen

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Ole-Kristian Hess-Erga, Åse Åtland, Olaug Vetti Kvam, Magne Berland, Espen Hansen, Geir Olav Melingen

Sammendrag

Det ble etablert et aquaponics-anlegg på Akvariet i Bergen og samtidig ble konseptet; integrert multitrofisk akvakultur (IMTA) presentert. Systemet ble designet for å ivareta de biologiske kravene så godt det lot seg gjøre, men Akvariet i Bergens infrastruktur og visuelle krav satte enkelte begrensinger. Basert på dette ble viktige underholdnings- og informasjonselementer identifisert og presentert, men vel så viktig har formidlingen og utvikling av et undervisningsopplegg vært. Prosjektet er gjennomført etter planen, og vi anser at det har bidratt til å gjøre konseptet med kretsløpsøkonomi og utnyttelse av avfallsstoffer mere kjent for både allmenheten og for elever i videregående skoler. Aquaponics-anlegget har supplert det øvrige tilbudet ved Akvariet i Bergen på en fin måte og bidratt til oppmerksomhet rundt slike bærekraftige konsept til havbruksnæringen, forvaltningen og til fremtidige arbeidstakere.