Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Miljøgifter i en urban fjord, 2016

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Anders Ruus
Forfattere
Anders Ruus

Sammendrag

Dette programmet, "Miljøgifter i en Urban Fjord" har omfattet prøvetaking og analyse av sediment og organismer i en marin næringskjede i Indre Oslofjord i 2016, i tillegg til prøver av blod og egg fra gråmåke. Programmet omfattet også undersøkelser av tilførsler av miljøgifter via overvann. (...) Bioakkumuleringspotensialet til de ulike miljøgiftene i Oslofjord-næringsnettet er undersøkt. Eksponering for/akkumulering av disse stoffene er også undersøkt i gråmåke, som representant som «urban innbygger». Konsentrasjoner av et stort antall kjemiske parametere er kvantifisert i denne undersøkelsen, i tillegg til enkelte biologisk effekt-parametere i torsk. Rapporten fungerer som verdifull dokumentasjon av konsentrasjonene av ulike kjemikalier i ulike deler («compartments») av det marine økosystemet i Indre Oslofjord. Videre presenterer denne rapporten noen sammenhenger mellom konsentrasjoner av ulike stoffer og forskjellige biologiske variabler.