Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden. Metaller, oksygen og nitrogen i vannmassene 2002

Rapport
Publiseringsår
2003
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
NIVA-involverte
Merete Schøyen
Forfattere
Jens Skei, Jarle Molvær, Merete Schøyen

Sammendrag

Rapporten presenterer resultatene fra overvåkingen av vannkvalitet i Sørfjorden i 2002. Det ble registrert dårlige oksygenforhold og høye nitratkonsentrasjoner i indre Sørfjord om høsten, knyttet til utslipp fra Odda Smelteverk og skiftende vannutskiftning. Smelteverket ble nedlagt 16.11.02. Tilførslene av metaller til Sørfjorden fra industrien har avtatt i forhold til 2001. For sink er nedgangen på 35%. Dette har medført lavere konsentrasjoner av metaller i overflatevannet. Forhøyede verdier av metaller i en kort periode om våren og om høsten kan sannsynligvis tilskrives anleggsvirksomhet ved Norzink i forbindelse med prosjekter for å redusere forurensningen fra Eitrheimsneset til sjø.