Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tekniske anvisninger for eDNA-baseret overvågning af ikke-hjemmehørende marine arter

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Jesper Andersen
Forfattere
Steen W. Knudsen, Martin Hesselsøe, Dorte Bekkevold, Søren Jensen, Peter Rask Møller, Jesper Harbo Andersen

Sammendrag

Denne rapport indeholder tekniske anvisninger for, hvordan miljø-DNA (environmental-DNA, eller eDNA) kan indsamles, opbevares, oprenses og spores. Anvisningerne består af tre dele: (1) indsamling og filtrering af vand med instruktionerne for efterfølgende opbevaring af filterenheder, (2) ekstraktion af eDNA fra filterenheder, og (3) sporing af eDNA ved hjælp af kvantitativ PCR. Den kvantitative sporing forudsætter, at der er udviklet og testet artsspecifikke primere og prober for korrekt sporing af eDNA stammende fra ikke-hjemmehørende arter.