Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Analyse av utvalgte miljøgifter og metaller i drikkeflasker og kaffekopper

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Pawel Marian Rostkowski, Hilde Thelle Uggerud, Mikael Harju, Vladimir Nikiforov, Anders Borgen, Alfhild Kringstad, Morten Bjørklund, Silje Eltvik Thomassen, Marit Vadset, Mebrat Ghebremeskel, Heidi Eikenes, Malcolm James Reid

Sammendrag

NILU har på vegne av Forbrukerrådet bestemt innholdet av organiske forurensninger og tungmetaller i utlekkingsvæske fra utvalgte drikkeflasker. Simuleringen av lekkasjen er basert på en sammenstilling av metodene beskrevet i NS-EN-1186-9 og NS-EN-13130-1. De instrumentelle analysemetodene som ble benyttet var allerede etablert hos NILU og NIVA. En rekke forskjellige organiske forurensninger og metaller har blitt funnet i spormengder i de ulike produktene.