Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Innsjørestaurering i Tunevannet: Utredning av fosforbindende stoffer

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Sigrid Haande
Forfattere
Sigrid Haande, Anders Hobæk

Sammendrag

Hovedmålet med denne rapporten er å lage en faglig forankret utredning om hvordan fosforbindende stoffer kan bidra til å bedre vannkvaliteten i Tunevannet. Rapporten skal også gi en oversikt over andre aktuelle restaureringsmetoder for å fjerne fosfor fra Tunevannet. Rapporten er derfor delt i to hoveddeler: Del 1: En gjennomgang og vurdering av metoder for innsjørestaurering I denne delen gis det generell informasjon og veiledende prinsipper for innsjørestaurering som kan være retningsgivende for norske innsjøer med eutrofieringsproblemer. Del 2: Bakgrunnsinformasjon om Tunevannet og vurderinger av aktuelle restaureringsmetoder, særlig med fokus på å utrede bruk av fosforbindende stoffer for å bedre vannkvaliteten i innsjøen. I den andre delen tar vi for oss Tunevannet og vurderinger av aktuelle restaureringsmetoder for innsjøen.