Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Screening Program 2017 – AMAP Assessment Stoffer

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Martin Schlabach, Bert van Bavel, Jose Antonio Baz-Lomba, Anders Borgen, Geir W. Gabrielsen, Arntraut Götsch, Anne Karine Halse, Linda Hanssen, Ingjerd Sunde Krogseth, Vladimir Nikiforov, Torgeir Nygård, Pernilla Bohlin-Nizzetto, Malcolm James Reid, Pawel Rostkowski, Saer Samanipour

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer resultatene av en screeningundersøkelse om forekomst av stoffer utvalgt av AMAP samt en rekke andre tidligere målte stoffer med et særlig oppfølgingsbehov. Undersøkelsen omfatter blant annet utvalgte løsemidler, siloksaner, flammehemmere, UV-stoffer, esticider, bisfenoler og andre PBT-stoffer i avløp, uteluft, biota og marin plast.