Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Søknadsassistent - Informasjon om, og praktisk støtte til søknad om dyrkingskonsesjon for tang og tare (makroalger).

Nettsider (opplysningsmateriale)
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
Forfattere
Annelise Chapman, OM Rotevatn, E Bergø, Kasper Hancke, Trine Bekkby, Hartvig C Christie, Roger Kvalsund, Mona Gilstad

Sammendrag

Denne assistenten inneholder informasjon om akvakultur av makroalger i Norge og kan brukes til assistanse med søknaden om konsesjon for dyrking av makrolager i sjøanlegg.