Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Miljøgiftundersøkelser av ørret fra Akerselva og Lysakerelva i 2018

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Øyvind Aaberg Garmo, Inger Lise Nerland Bråte, Kine Bæk, Pernilla Marianne Carlsson, Merete Grung, Amy Lusher

Sammendrag

Til sammen 90 ørret fra tre stasjoner i Akerselva og tre stasjoner i Lysakerelva ble analysert for innhold av utvalgte grunnstoffer i gjelle‐ og levervev, omdannede PAH‐forbindelser i galle, samt mikroplast i fordøyelseskanalen. Kobber, arsen, bly, sink, krom og 1‐OH‐pyren viste tegn til økte nivåer i ørret fra nedre deler av en eller begge elver. Konsentrasjonen av omdannet PAH i galle var høyere enn bakgrunnsnivåer. De fleste metaller viste moderate nivåer. Et unntak var sink i gjellevev spesielt nederst i Lysakerelva, og enkelte blyverdier i gjelle og lever i ørret fra Akerselva. I gjennomsnitt ble det funnet mindre enn én mikroplastpartikkel per fisk, og det som ble påvist var hovedsakelig fibre med blå farge.