Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Screening program 2015: Benzotiazoler, siloksaner, pigmenter og PBT forbindelser

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Bert van Bavel, Kevin V Thomas, Katherine Langford, Malcolm Reid, Christian Vogelsang, Sigurd Øxnevad, Kine Bæk, Eirik Fjeld, Steven Brooks, Martin Schlabach, Pawel Rostkowski, Nick Warner, Anders Borgen, Anne Karine Halse, Kirsten Davanger, Hans Gundersen

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer resultatene av en screeningundersøkelse i forekomsten av utvalgte benzotiazoler, siloksaner, pigmenter og PBT forbindelser i avløp, slam, overflatevann, sedimenter og biota.