Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Screening program 2018

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Martin Schlabach, Anne Karine Halse, Alfhild Kringstad, Vladimir Nikiforov, Pernilla Bohlin-Nizzetto, Katrine Aspmo Pfaffhuber, Malcolm James Reid, Pawel Rostkowski, Christian Vogelsang

Sammendrag

Dette screeningprosjektet har hovedfokuset på forekomst og miljøpåvirkning av et utvalg PBT. Prøver av inneluft, husstøv, overflate- og avløpsvann samt sediment og biota fra indre Oslofjord inngår i prosjektet. Noen av de detekterte stoffer bør følges opp. Et UV-filter viser seg å være potensielt miljøfarlig.