Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Ny kunnskap for krepseforvaltningen

Nettsider (opplysningsmateriale)
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
NIVA-involverte
Sigrid Haande
Forfattere
Trude Vrålstad, Stein Ivar Johnsen, Johannes Rusch, Sigrid Haande, Ingunn Anita Samdal, David Strand

Sammendrag

Prosjektet TARGET har utviklet miljø-DNA som verktøy i overvåkning av edelkreps og det som truer arten. Akkumulering av giftstoffer i kreps er også belyst. Fire års arbeid avsluttes i et prosjekt som kan ha overføringsverdi til annen miljøforvaltning og fiskeoppdrett.