Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Carbon export is facilitated by sea urchins transforming kelp detritus

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår
2020
Tidsskrift
Oecologia
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Doi
NIVA-involverte
Eli Rinde
Forfattere
Karen Filbee-Dexter, Morten Foldager Pedersen, Stein Fredriksen, Kjell Magnus Norderhaug, Eli Rinde, Trond Kristiansen, Jon Albretsen, Thomas Wernberg