Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Miljøgiftundersøkelse av fisk fra Mærradalsbekken og Hovinbekken i 2019

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Øyvind Aaberg Garmo, Inger Lise Nerland Bråte, Nina Tuscano Buenaventura, Kine Bæk, Pernilla Marianne Carlsson, Merete Grung, Johnny Peter Håll, Amy Lusher

Sammendrag

Til sammen 63 ørret og 20 bekkerøye fra fem stasjoner i Hovinbekken og Mærradalsbekken ble analysert for innhold av utvalgte grunnstoffer i gjelle‐ og levervev, omdannede PAH‐forbindelser i galle, samt mikroplast i magen. Konsentrasjonen av kobber og sink i gjelle‐ og levervev var svært høy sammenlignet med undersøkelser i andre vassdrag. Også aluminium, jern, mangan og arsen viste relativt høye nivåer i gjellevev. Konsentrasjonen av omdannede PAH‐forbindelser var høyere enn bakgrunnsnivåer. I gjennomsnitt ble det funnet mindre enn én mikroplastpartikkel per fisk, hovedsakelig små (< 1mm) svarte gummifragmenter.