Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2019

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Asle Økelsrud, Birger Skjelbred

Sammendrag

Rapporten klassifiserer miljøtilstanden i fem innsjøer i Ringsaker kommune i 2019 med hensyn til eutrofiering (overgjødsling). Basert på mengden og sammensetningen av planteplankton samt fysisk-kjemiske støtteparametere ble innsjøene Ljøsvatnet, Grunna, Aksjøen og Kroksjøen vurdert til å være i moderat økologisk tilstand, mens Sjusjøen ble vurdert til å være i dårlig økologisk tilstand. Miljømålet i vannforskriften om god økologisk tilstand ble dermed ikke oppnådd, og det synes å være behov for ytterligere tiltak for å begrense tilførslene av næringsstoffer (fosfor og nitrogen) til innsjøene.