Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Undersøkelse av hydrografiske og biologiske forhold i Indre Oslofjord Årsrapport 2019

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Andre Staalstrøm, Anette Engesmo, Guri Sogn Andersen, Dag Øystein Hjermann

Sammendrag

Overvåkning av vannmassene på 11 stasjoner for perioden 2017-2019 viser at vannkvaliteten basert på kvalitetselementet planteplankton er moderat innenfor Drøbak. I Bunnebotten og i Bunnefjorden er klorofyll a den utslagsgivende parameteren, mens på resten av stasjonene er lave oksygenforhold utslagsgivende for klassifiseringen. I Drøbaksundet er vannkvaliteten klassifisert som god. I løpet av vinteren 2018-2019 var det en fullstendig dypvannsfornyelse i både Vestfjorden og Bunnefjorden i Indre Oslofjord. Oksygenkonsentrasjonen i Bunnefjorden i februar hadde ikke vært så høy siden i april 2013. Kartlegging av marine naturtyper i Indre Oslofjord har pågått siden 2005, i tråd med de forpliktelser Norge har for å kjenne til og ivareta vårt biologiske mangfold. Undersøkelser i 2019 med undervannskamera har ytterligere økt dette kunnskapsgrunnlaget, og naturtypene i fjorden er kartlagt i tråd med systemet Natur i Norge versjon 2.0 (NiN 2).