Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Eutrofiering av Mjøsa – kartlegging av årsaksforhold og kilder til fosfor i delnedbørfelt: Gudbrandsdalslågen

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår
2021
Tidsskrift
NIBIO POP
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Jan-Erik Thrane
Forfattere
Marianne Bechmann, Jan-Erik Thrane, Sigrun Kværnø, Stein Turtumøygard