Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Eutrofiering av Mjøsa - kartlegging av årsaksforhold og kilder til fosfor i ni delnedbørfelt

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Jan-Erik Thrane
Forfattere
Marianne Bechmann, Jan-Erik Thrane, Sigrun Kværnø, Stein Turtumøygard