Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Ikke-hjemmehørende arter i marine områder

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Jesper Harbo Andersen, Steen Wilhelm Knudsen, Ciaran Joseph Murray, Henrik Carl, Peter Rask Møller, Martin Hesselsøe

Sammendrag

Denne rapport omhandler ikke-hjemmehørende arter i de danske farvande og består af to dele. Den første vedrører en opdate-ring af den nationale liste over ikke-hjemmhørende arter i de danske farvande – også kaldet NIS-listen. Den anden del er en ana-lyse af de foreliggede data og informationer om forekomst af ikke-hjemmehørende arter i de danske farvande. Datagrundlaget er væsentligt forbedret siden den første nationale NIS-liste blev udarbejdet. De fire væsentligste forbedringer er: (1) data fra Statens Naturhistoriske Museums Fiskeatlas er nu med, (2) data fra NOVANA-overvågningen omfatter nu flere år (til og med 2018), (3) data fra 2017 om forekomsten af ikke-hjemmehørende arter i 16 danske havne er tilføjet, og (4) data for 2017 og 2018, baseret på eDNA-analyser på 33 stationer i NOVANA-programmet, er nu med. Med den ny NIS-liste og den landsdæk-kende analyse foreligger der nu en opdatering af forekomster af ikke-hjemmehørende arter, herunder fisk, i de danske farvande.