Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Elveovervåkingsprogrammet 2020. Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sissel Brit Ranneklev, Jonas Persson, Tor Erik Eriksen, Knut Marius Myrvold

Sammendrag

Elveovervåkingsprogrammet er en videreføring av Elvetilførselsprogrammet som NIVA med NIBIO og NVE har vært ansvarlige for siden 2004. Målsetningen med undersøkelsen har vært å klassifisere økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. 3-7 stasjoner i nedre del av 15 utvalgte elver er klassifisert med tanke på økologisk tilstand, hvorav 11 elver er klassifisert med tanke på kjemisk tilstand. Ytterligere er 3 elver undersøkt for gruveforurensning. Per i dag finnes det ingen indeks for sistnevnte, så denne delen av undersøkelsen inkluderes ikke i den samlede økologiske tilstanden. I en totalvurdering av økologisk tilstand ble 14 vannforekomster klassifisert til å være i «svært god» tilstand, 20 i «god», 13 i «moderat», én i «dårlig» og to i «svært dårlig» tilstand. Samtlige vannforekomster undersøkt for prioriterte stoffer ble klassifisert til «god» kjemisk tilstand, da metallene som ble vurdert var godt under grenseverdiene.