Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Gjenvekst av krypsiv etter tiltak, og effekter av kalking på krypsiv i Otra ved Rysstad

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Susanne Claudia Schneider, Eivind Ekholt Andersen, Petra Thea Mutinova

Sammendrag

Otra ved Rysstad har i lang tid hatt utfordringer med massevekst av krypsiv. Mekanisk fjerning av krypsiv i utvalgte områder der plantene er til særlig sjenanse for fiske og bading blir sett på som det mest praktiske tiltaket, men det er ukjent hvor raskt krypsivet kommer tilbake etter tiltak. I tillegg er Otra ved Rysstad blitt kalket siden april 2021, og det er blitt uttrykt bekymring for at kalkingen kan føre til ytterlige krypsiv vekst. Kartlegging av krypsiv i august 2021, det vil si cirka ett år etter at krypsiv ble fjernet i et utvalgt område og 4 mnd. etter at kalkingen startet, viser at (1) det kun var begrenset gjenvekst av krypsiv; dette tyder på at gjenveksten foregår sakte; og (2) kalkingen har hittil ikke hatt målbar effekt på krypsiv biomasse.