Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvågning af åbne danske farvande med FerryBox-systemer. Eksempler fra Indre Danske Farvande og Nordsøen

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Ciaran Joseph Murray, Jesper Harbo Andersen, Jacob Carstensen, Hans H. Jakobsen

Sammendrag

Dette projekt har haft til formål at undersøge hvordan målinger fra FerryBox kan anvendes i moniteringen af det danske havmiljø, herunder (1) hvordan målinger af klorofyl-fluorescens kan supplere in situ-målinger som indikator for eutrofiering samt (2) vurdere kvaliteten af andre Ferry Box-målinger som pH og CDOM-fluorescens og deres potentiel for anvendelse. Projektet har været kraftigt påvirket af corona/covid-19-situationen – ikke kun i Danmark men også i Norge og Tyskland. Færgeruten mellem Oslo og Kiel, fra hvilken en stor del af projektets data skulle indsamles, har været indstillet i store perioder. Disse huller i prøvetagning har ført til en revurdering af projektet fokus, herunder analyser af ældre data i to case study-områder: (1) langs en transekt i de åbne dele af de indre danske farvande, og (2) de åbne farvande i den danske del af Nordsøen.