Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Kalking i forsurede laksevassdrag i Norge - status og trender pr 2015

Faglig kapittel
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Ann Kristin Schartau, Terje Bongard, Arne Fjellheim, Øyvind Aaberg Garmo, Godtfred A. Halvorsen, Bjart Are Hellen, Atle Hindar, Thomas Correll Jensen, Randi J. Saksgård, Susanne Claudia Schneider, Liv Bente Skancke, Bjørn Walseng