Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Manual for villgjøring av urbane sjøområder

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Eli Rinde
Forfattere
Elin Tanding Sørensen, Eli Rinde

Sammendrag

Manualen gir praktiske verktøy og fremgangsmåter for å fremme marint liv i urbane sjøområder. Villgjøring handler om å bygge opp, gjenskape og reetablere natur ved å ta hensyn til artenes behov. Det dreier seg om å slippe naturen til ved å inkludere naturens sirkulære og dynamiske prosesser i et langsiktig perspektiv. Manualen beskriver prinsipper og retningslinjer som gir grunnlag for å ta kunnskapsbaserte valg i utvikling av mangfoldige og levedyktige marine nabolag. Målet er å skape bevissthet om behovet for og potensialet til villgjøring i utvikling av klimasmarte byer, hos alle fag- grupper som er involvert i byutvikling. Forfatternes ambisjoner er at livet i havet gis like mye plass og omsorg som de blågrønne lungene på land.