Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Nettverk: Tverrfaglig forum for blågrønn infrastruktur

Faglig foredrag
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Data
Prosjekt
NIVA-involverte
Line Johanne Barkved
Forfattere
Line Johanne Barkved

Sammendrag

I Naturbasert sone nr 8 handlet det om "Overvannshåndtering og blågrønne løsninger i kommuner", her ble det presentert hvordan det jobbes med blågrønne løsninger i tre norske kommuner: Stavanger, Lørenskog og Drammen. Presentasjoner ved Ingerid Pegg (Stavanger kommune), Lone Skjønhaug (Lørenskog kommune), Johanne Stake (Drammen kommune). I forbindelse med arrangementet informerte vi også om SPARE-prosjektets planer for å etablerte et tverrfaglig forum/nettverk for blågrønn infrastruktur. Opptak og materiell finnes på niva.no/nbs