Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Hovedveileder for feltbasert kartlegging. Terrestrisk, limnisk og marin naturvariasjon etter NiN (3.0).

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Fulltekst
NIVA-involverte
Trine Bekkby
Forfattere
Anders Bryn, Guri Sogn Andersen, Trine Bekkby, Harald Bratli, Børre Kind Dervo, Margaret Dolan, Rune Halvorsen, Barbro Taraldset Haugland, Peter Horvath, Adam Eindride Naas, Thijs Christiaan van Son, Jonas Thormar, Anders Kvalvåg Wollan, Peggy Zinke