Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Kartlegging av vandringshindre i vassdrag ved bruk av folkeforskning og AMBER Barrier Tracker-appen – et pilotprosjekt

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
Forfattere
Johnny Håll, Line Barkved, Caroline Enge

Sammendrag

NIVA har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført et pilotprosjekt (2020-23) om kartlegging av vandringshindre i vassdrag ved folkeforskning og konkret ved bruk av appen ‘AMBER Barrier Tracker’. Målet med prosjektet har vært å studere hvordan folkeforskning og datainnsamling ved bruk av appen kan fungere i en forvaltningsrelevant sammenheng. Prosjektet har vært gjennomført av NIVA sammen med Miljødirektoratet og en pilotgruppe bestående av representanter fra nasjonale miljø- og interesseorganisasjoner og deres lokallag, fylkeskommuner, statsforvaltere og vannområder. Denne rapporten presenterer resultater og erfaringer fra prosjektet og gir anbefalinger til eventuelt videre arbeid. Registreringene med appen er relevante for forskere og forvaltere for å få oversikt over barrierene. God informasjon og tilrettelegging er viktige for deltakelse, og vi erfarte at det er et stykke fra å vise interesse til å faktisk gjøre en registering. Prosjektet anbefaler å opprette en nasjonal database for å sikre tilgang til innsamlede data over tid.