Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Space for resilience (SPARE) – Hvordan kan biomangfold, overvann og rekreasjon forvaltes sammen i byer og tettsteder?

Faglig foredrag
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Isabel Seifert-Dähnn
Forfattere
Isabel Seifert-Dähnn