Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Sur nedbør over Kina

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår
1999
Tidsskrift
Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Hans Martin Seip, Thorjørn Larssen, Rolf David Vogt

Sammendrag

Fortsatt jordforsuring kan resultere i skader på skog og andre økosystemer. Nå skal norske forskere være med på å bygge opp et nasjonalt overvåkingssystem for sur nedbør i Kina. Finnes i sin helhet på nettet: http://www.admin.uio.no/ia/apollon/1999_4/artikler/sur.shtml