Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Miljøtiltak i utviklingsland - Kan erfaringer fra Europa være nyttige?

Populærvitenskapelig foredrag
Publiseringsår
2005
Eksterne nettsted
Cristin
Omtale
Forfattere
Rolf David Vogt, Hans Martin Seip, Thorjørn Larssen

Sammendrag

Velstandsandsutviklingen i U-land fører til økte miljøskader. I Europa har nødvendige reduksjoner i utslipp av forurensninger til luft kommet i stand gjennom forskjellige internasjonale miljøprotokoller. Under disse konvensjonene er det etablert overvåkning og forskning for å generere nødvendig kunnskap om problemene og dokumentere effekter av tiltak. Erfaringsoverføring til Kina av policy relevant forskning rundt sur nedbør i Norge skjer gjennom et bistandsprosjekt. Foredraget vil ta for seg erfaringer fra sur nedbør reduksjon i Europa og resultater fra bistandsprosjektet i Kina.