Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 56 treff på ditt søk etter "null"

Miljøvirkninger av produsert vann-utslipp fra offshore petroleumsindustri

Kategori: Nyhetsarkiv
26.10.2020 En ny oversiktsartikkel om produsert vann beskriver norsk miljøforskning på området de siste 30 årene. Artikkelen ser blant annet på om fisk og andre dyr tar skade av produsert vann-utslipp, og om økosystemene i Barentshavet kan være ekstra sårbare for utslipp.

Veisalting i Norge sprer mikroplast fra Middelhavet

Kategori: Nyhetsarkiv
21.10.2020 KRONIKK: Undersøkelser viser at veisaltet som legges ut på norske veier i store mengder hvert år, også inneholder mikroplast.

Legemidler på avveie kan gjøre fisk mer utsatt for predatorer

Kategori: Nyhetsarkiv
19.08.2020 Antidepressive legemidler havner i naturen i stort omfang. Ny forskning fra NIVA viser at dette kan føre til at fisk ikke reagerer på predatorer de møter i sine naturlige miljøer.

Kan glupske krabber og leppefisk forklare blåskjell-kollapsen?

Kategori: Nyhetsarkiv
07.09.2020 Meningene er mange om hvorfor blåskjellene langs kysten av Sør-Norge nærmest har forduftet. Er det glupske krabber som har skylda? Kan det kobles til fravær av torsk? En fersk NIVA-studie bidrar til å forklare hvorfor disse havets delikatesser er stadig vanskeligere å finne.

Miljøgift-undersøkingar bidreg til å binde Bosnia-Hercegovina saman

Kategori: Nyhetsarkiv
19.02.2020 I to av dei største elvane i Bosnia-Hercegovina er det gjort opp miljøgift-status. Norsk institutt for vassforsking (NIVA) har utført undersøkinga i samarbeid med universitet på tvers av dei to delstatane i landet, og målet er å bistå landet i å følge opp pliktene deira om miljøgifter.

​Å måle velstand i avløpsvann

Kategori: Nyhetsarkiv
21.11.2019 Det du skyller ned i do, vil du helst ikke høre mer om. Men en gruppe forskere ønsket å ta en nærmere titt for å se hva kloakk kan avsløre om våre daglige vaner. 

Bruker kråkebollebæsj til å løse taregåte

Kategori: Nyhetsarkiv
04.09.2019 I jakten på en bedre forståelse av karbonets transportveier i havet, har forskere studert synkehastighetene til tarefragmenter i ulik størrelse. Spesielt interessant var det å følge ferden til de små tarebitene som finnes i kråkebolleavføring.

Miljøgiftforbud virker: Kjønnsforstyrrede purpursnegler er friskmeldte

Kategori: Nyhetsarkiv
10.09.2019 Miljøgiften TBT, som tidligere fantes i båtmaling, er så god til å herme etter hormoner at den i en årrekke har sterilisert hunnsnegler langs norskekysten og fått dem til å utvikle penis og sædleder. For første gang siden målingene startet i 1991 og TBT ble totalforbudt i 2008, har forskere nå friskmeldt sneglene.

Nå vet vi mer om H₂S i landbaserte anlegg

Kategori: Nyheter
19.08.2019 Hydrogensulfid har vært et hett tema i landbasert oppdrett de siste par årene på grunn av flere hendelser med akutt fiskedød.

Kråkebollenes beiting av tareskogen i nord kan forverre effekten av et oljesøl

Kategori: Nyhetsarkiv
09.07.2019 Kråkebollenes brutale beiting på tareskogene langs kysten av Nord-Norge har bekymret fiskere, forskere og andre folk i årtier. Sammen med økt petroleumsvirksomhet i arktiske farvann utgjør kråkebollebeitingen en ekstra fare. Forskere frykter at oljesøl i områder med nedbeitet tareskog kan være kroken på døra for dyrelivet i fjæra.