Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 387 treff på ditt søk etter "null"

Akvaplan-niva, BallastTech-NIVA, NIVA Chile, NIVA-tech, NIVA China

aN.aN.NaN NIVA har flere hel- og deleide datterselskaper: Akvaplan-niva, BallastTech-NIVA, NIVA Chile, NIVA China og NIVA-tech.

Ny CIENS-rapport om tverrfaglig klima- og miljøforskning: - Viktig, men vanskelig

Kategori: Nyheter
05.05.2021 En ny rapport fra forskningssamarbeidet CIENS viser at behovet for tverrfaglig klima- og miljøforskning øker i Norge. Likevel opplever mange forskere hindringer for slik forskning.

Om NIVA

aN.aN.NaN Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Forskningsstiftelse, strategi, miljøforskning, grunnlag for god miljøforvaltning, internasjonalt forskningssamarbeid

aN.aN.NaN Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Ny utslippsledning kan ha gitt hyppigere dypvannsfornyelse i Bunnefjorden

Kategori: Nyheter
28.04.2021 Tilførsel av renset avløpsvann fra en ny utslippsledning kan ha ført til hyppigere dypvannsfornyelse i Bunnefjorden innerst i Oslofjorden. I løpet av våren har det vært en fullstendig dypvannsfornyelse – og det kun to år siden forrige gang. Vanligvis går det opp mot fem år mellom hver dypvannsfornyelse.

Måleteknologi, vann- og avløpsrensing, kartbaserte presentasjoner, spredningsmodeller, restaurering av vannforekomster

31.03.2021 Miljøteknologi bidrar til å løse sentrale miljø- og ressursproblemer i Norge og internasjonalt. Derfor er utvikling, testing og anvendelse av ny teknologi en viktig del av NIVAs virksomhet.

«Isen må brytes» når arktisk forskning skal omsettes til internasjonal politikk

Kategori: Nyhetsarkiv
11.03.2021 Prosessen med å omsette forskning til politikk er ikke enkel. Ikke minst gjelder dette i Arktis, der samvirkning mellom klimaendringer og persistente organiske miljøgifter (POPs) gjør prosessen spesielt utfordrende. En ny studie viser hvordan arktisk forskning påvirket en global miljøkonvensjon – men også om dilemmaer som oppstår på veien fra vitenskap til politikk.

Forsuret eller bare sur?

Kategori: Nyhetsarkiv
23.03.2021 De nordiske landene vurderer forsuring av innsjøer og vassdrag på ulike måter. I en ny rapport foreslår norske, svenske og finske forskere et helt nytt vurderingssystem.

NIVA med viktig bidrag i Fiskehelserapporten

Kategori: Nyhetsarkiv
22.03.2021 I Fiskehelserapporten for 2020 bidrar NIVA bidrar med et eget kapittel om vannkvalitet, samt i kapitlet om alger. Rapporten fra Veterinærinstituttet gir en årlig status for norsk fiskehelse basert på blant annet tall fra oppdrettere, fiskehelsetjenester og private laboratorier.

RiverWiki

19.03.2021 Det er behov for en mer systematisk innsamling og deling av eksempler og erfaringer fra gjennomførte restaureringsprosjekter i Norge. Til dette formålet er det på europeisk nivå utviklet en database kalt RiverWiki. Databasen driftes av The River Restoration Centre (RRC) i Storbritannia på vegne av the European Centre for River Restoration (ERCC), som Norge deltar i. NIVA og NINA har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, laget en norsk brukermanual for å legge inn data i basen.