Til hovedinnhold
English
Prosjekter

HydroSun

Hydrosun har som mål å utvikle kunnskap som muliggjør effektiv design og drift av hydro-FPV-hybridkraftverk.

Person standing on solar panels
Prosjektperiode
-
Finansiering
Norges forskningsråd
Forskningsseksjon
Vann og samfunn
Kontaktperson
Ingrid Nesheim

Om prosjektet

Spesifikke mål inkluderer å evaluere merverdien av lagring og økt prognosenøyaktighet over HyPPs levetid, kombinere vannkraftplanleggingsverktøy med FPV-produksjonsprognoser for optimal hybriddrift, utvikle metoder som muliggjør levetidsforutsigelser for PV-moduler i FPV-systemer, og gi unike empiriske feltdata for miljøeffektene av FPV og hydro-FPV HyPPs.

Grønn plattform-prosjektet HYDROSUN eies av Scatec og består av to komponenter, et kompetanseprosjekt og et industriprosjekt.

 • Kompetanseprosjektet HYDROSUN (KSP HYDROSUN) er finansiert av Norges forskningsråd og ledes av IFE. Det inkluderer partnerne IFE, NTNU, Universitetet i Oslo, NIVA, Hydro, Multiconsult, Statkraft, og i tillegg partnerne i industriprosjektet.
 • Industriprosjektet omfatter partnerne Scatec, Prediktor, Ocean Sun, IFE og SINTEF Energi. Det ledes av Scatec og finansieres av Innovasjon Norge, Scatec, Prediktor og Ocean Sun.

KSP Hydrosun arbeidspakker

Arbeidspakke 1 - Hybrid hydro-FPV-kraftverk (IFE)

Formålet er å etablere kunnskap, metoder og modeller for design, dimensjonering og drift av hybride vannkraftverk.

Arbeidspakke 2 - Driftsplanlegging og nettilkobling for hybride vannkraftverk (SINTEF)

Formålet er å tilrettelegge for drift og vedlikehold av vannkraftverk for hybriddrift.

Arbeidspakke 3 - Flytende PV-kraftverk (RFE)

Formålet er å bygge kunnskap for en norsk FPV-industri med redusert risiko og økt pålitelighet.

Arbeidspakke 4 - Miljø- og samfunnsmessige betraktninger av vann-FPV-HyPPs (NIVA)

Formålet er å vurdere miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av vannkraft-FPV-HyPPs.

NIVAs rolle

NIVA er i prosjektet ansvarlig for arbeidspakken som tar for seg miljø- og samfunnsmessige betraktninger av hydro-FPV-HYPPS. Arbeidspakken inneholder 4 forskningsspørsmål.

 • Hvordan påvirker FPV det lokale miljøet? Effekter av FPV på fysiske parametere, som vannfordampning og vanntemperatur, måles.
 • Hva er virkningen av FPV HyPPs på sosioøkonomiske aspekter? Vann- og arealbrukskonflikter og koblinger mellom miljøkonsekvenser og sosioøkonomiske spørsmål tas opp.
 • Hvordan kan negative virkninger reduseres og positive bieffekter forsterkes? Potensielle sidegevinster og metoder for å redusere de identifiserte negative virkningene utforskes.
 • Utslipp av drivhusgasser (GHG). Den potensielle virkningen av FPV på drivhusgassprosesser og -strømmer og eventuelle virkninger av endringer i vannkraftoperasjoner undersøkes ved hjelp av G-res-verktøyet.

Tilnærming

 1. Datainnsamling: inkluderer temperatursensorer, oksygen, vannkjemi og overvåking av planteplankton.
 2. Prosessbasert modellering av reservoar med og uten FPV-dekke: fordampning, vanntemperatur, oksygen- og fosforkonsentrasjoner.
 3. Empirisk modellering av klimagassutslipp
 4. Intervjuer med nøkkelinformanter og fokusgruppediskusjoner for å identifisere vannbrukere og bruksområder og tilhørende indikatorer.
 5. Workshops med industripartnere for å diskutere tiltak for å redusere negative virkninger og øke sidegevinstene.