Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

NIVA lyser ut to forskningsdirektørstillinger

Kategori: Nyhetsarkiv
07.12.2020 NIVA har ekspandert kraftig de siste årene. For å skape rom for ytterligere ekspansjon, styrkes ledelsesteamet med to nye forskningsdirektører innen miljøforskning og digital teknologi.

Lederskifte i NIVA

Kategori: Nyheter
14.10.2020 Greta Bentzen går av som leder for NIVA ved årsskiftet. Viseadministrerende direktør Tor-Petter Johnsen tiltrer som fungerende administrerende direktør fra 1. januar.

Hoppekreps blir raskere voksen når livet står på spill

Kategori: Nyhetsarkiv
03.12.2020 Et av havets mest tallrike dyr er både viktig fiskemat og bidrar til å lagre karbon. Nå viser ny forskning at hoppekrepsen raudåte endrer utvikling når det er stor fare for å bli spist. 

Norskledet EU-prosjekt skal redusere plastforsøpling gjennom standardiserte metoder for overvåking

Kategori: Nyhetsarkiv
26.11.2020 Det nyoppstartede EU-prosjektet EUROqCHARM skal etablere standardiserte metoder for overvåking og vurdering av plast i miljøet. Prosjektet ledes av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og har flere norske samarbeidspartnere.

Ytre Oslofjord: Grått novembertokt i brun fjord

Kategori: Nyheter
24.11.2020 I eit karakteristisk grått og disig novembervêr vart årets nest siste prøveinnsamling gjennomført utan avvik. Toktet varte i fire dagar frå 9.–12. november.

Forskningsinstitutter vil utrede mulighetene for utvidet samarbeid

Kategori: Nyhetsarkiv
10.11.2020 NGI, NILU, NIVA og IFE vil utrede mulige samarbeidsmodeller. Innen 1. juli 2021 vil instituttene konkludere på drøftingene.

ISO-sertifisert prosjektgjennomføring, ISO-akkreditert laboratorium, GLP-sertifisert

01.10.2014 NIVA har flere sertifiseringer og akkrediteringer. Blant annet er prosjektgjennomføringen vår sertifisert ihht. ISO9001, og laboratorievirksomheten er akkreditert ihht. ISO 17025.

NIVAs kontorer under COVID-19

Kategori: Nyheter
30.10.2020 NIVAs virksomhet utføres i tråd med smittevernsanbefalinger og for øvrig slik det lar seg gjøre, via hjemmekontorer eller andre løsninger. Fysiske møter med eksterne skal unngås så langt det er praktisk mulig.

En hel uke med blå skog

Kategori: Arrangementer
28.10.2020 ​I uke 46 inviterer Norsk Nettverk for Blå skog til en digital konferanse utenom det vanlige.

Miljøvirkninger av produsert vann-utslipp fra offshore petroleumsindustri

Kategori: Nyhetsarkiv
26.10.2020 En ny oversiktsartikkel om produsert vann beskriver norsk miljøforskning på området de siste 30 årene. Artikkelen ser blant annet på om fisk og andre dyr tar skade av produsert vann-utslipp, og om økosystemene i Barentshavet kan være ekstra sårbare for utslipp.