Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

«Isen må brytes» når arktisk forskning skal omsettes til internasjonal politikk

Kategori: Nyheter
12.03.2021 Prosessen med å omsette forskning til politikk er ikke enkel. Ikke minst gjelder dette i Arktis, der samvirkning mellom klimaendringer og persistente organiske miljøgifter (POPs) gjør prosessen spesielt utfordrende. En ny studie viser hvordan arktisk forskning påvirket en global miljøkonvensjon – men også om dilemmaer som oppstår på veien fra vitenskap til politikk.

Miljøpåvirkninger av taredyrking: Ny forskning peker på mange positive effekter

Kategori: Nyheter
16.03.2021 Forskningsprosjektet KELPPRO viser at taredyrking kan gjennomføres bærekraftig og med få negative påvirkninger på miljøet. Dette er gode nyheter når vi vet at en kraftig oppskalering av tareindustrien sannsynligvis står på trappene langs norskekysten.

«Isen må brytes» når arktisk forskning skal omsettes til internasjonal politikk

Kategori: Nyhetsarkiv
11.03.2021 Prosessen med å omsette forskning til politikk er ikke enkel. Ikke minst gjelder dette i Arktis, der samvirkning mellom klimaendringer og persistente organiske miljøgifter (POPs) gjør prosessen spesielt utfordrende. En ny studie viser hvordan arktisk forskning påvirket en global miljøkonvensjon – men også om dilemmaer som oppstår på veien fra vitenskap til politikk.

Miljøpåvirkninger av taredyrking: Ny forskning peker på mange positive effekter

Kategori: Nyhetsarkiv
03.03.2021 Forskningsprosjektet KELPPRO viser at taredyrking kan gjennomføres bærekraftig og med få negative påvirkninger på miljøet. Dette er gode nyheter når vi vet at en kraftig oppskalering av tareindustrien sannsynligvis står på trappene langs norskekysten.

Akvaplan-niva, BallastTech-NIVA, NIVA Chile, NIVA-tech, NIVA China

aN.aN.NaN NIVA har flere hel- og deleide datterselskaper: Akvaplan-niva, BallastTech-NIVA, NIVA Chile, NIVA China og NIVA-tech.

Ny CIENS-rapport om tverrfaglig klima- og miljøforskning: - Viktig, men vanskelig

Kategori: Nyheter
05.05.2021 En ny rapport fra forskningssamarbeidet CIENS viser at behovet for tverrfaglig klima- og miljøforskning øker i Norge. Likevel opplever mange forskere hindringer for slik forskning.

Om NIVA

aN.aN.NaN Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Forskningsstiftelse, strategi, miljøforskning, grunnlag for god miljøforvaltning, internasjonalt forskningssamarbeid

aN.aN.NaN Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Ny utslippsledning kan ha gitt hyppigere dypvannsfornyelse i Bunnefjorden

Kategori: Nyheter
28.04.2021 Tilførsel av renset avløpsvann fra en ny utslippsledning kan ha ført til hyppigere dypvannsfornyelse i Bunnefjorden innerst i Oslofjorden. I løpet av våren har det vært en fullstendig dypvannsfornyelse – og det kun to år siden forrige gang. Vanligvis går det opp mot fem år mellom hver dypvannsfornyelse.

Måleteknologi, vann- og avløpsrensing, kartbaserte presentasjoner, spredningsmodeller, restaurering av vannforekomster

31.03.2021 Miljøteknologi bidrar til å løse sentrale miljø- og ressursproblemer i Norge og internasjonalt. Derfor er utvikling, testing og anvendelse av ny teknologi en viktig del av NIVAs virksomhet.