Søkeresultat

Du fikk 5 treff på ditt søk etter <null>

Mer miljøgifter i fjordene enn i havet

Kategori: Nyhet
06.05.2019 En omfattende analyse av historiske data fra norske havområder viser høye konsentrasjoner av miljøgifter i sjøbunnen nær tett befolkede og industrialiserte områder. Konsentrasjoner av tungmetaller i norske fjorder er i gjennomsnitt to til fire ganger høyere enn i prøvetakingssteder offshore.

Aquaculture

02.01.2019 The section is led by Åse Åtland

Rapport: Lite mikroplast i norsk drikkevann

Kategori: Rapport
24.10.2018 Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser en kartlegging foretatt av bransjeorganisasjonen Norsk Vann. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utført analysene og det vitenskapelige arbeidet.

Lite mikroplast i norsk drikkevann

Kategori: Nyhet
05.06.2018 Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser en kartlegging foretatt av bransjeorganisasjonen Norsk Vann. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko.

Cocktail av plantevernmidler gir økt miljørisiko

Kategori: Rapport
17.09.2015 Plantevernmidler risikovurderes vanligvis enkeltvis. Kombinasjonen av dem kan imidlertid gi uante og uønskede effekter. Forskere ved NIVA har i et prosjekt finansiert av Mattilsynet avdekket at blandinger av plantevernmidler i Norge kan representere en risiko for akvatiske organismer.