Ansatt bilde
Anne Lyche Solheim
dr.philos. (PhD)
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 982 15 390
Seksjon: Bentisk ferskvannsøkologi
Anne Lyche Solheim har vært ansatt som forsker på NIVA siden 1996, og som forskningsleder for Seksjon for biologisk mangfold og eutrofiering ferskvann fra 2000-2005. Hun har jobbet som gjesteforsker ved EU kommisjonens Joint Research Centre i Ispra, Italia i 2006-2007, og deretter som seniorforsker og tilknyttet NIVAs Seksjon for Ferskvannsøkologi. Hun har en doktorgrad (Dr. philos i 1996 fra Universitetet i Oslo) i planktonøkologi og respons på eutrofiering. Siden 2000 har hun jobbet med Vanndirektiv-relaterte FoU oppgaver, herunder utvikling og interkalibrering av metoder for fastsetting av god økologisk tilstand i innsjøer og elver med vekt på planktonalger, og som prosjektleder / delprosjektleder for større nasjonale og internasjonale prosjekter (f.eks. BIOCLASS, REBECCA, WISER, MARS), som omfatter også andre organismegrupper og påvirkninger. Hun har en sentral posisjon i EEAs temasenter for vann med spesielt ansvar for rapportering av økologisk tilstand for elver og innsjøer i Europa basert på data rapportert fra alle europeiske land. Hun har også organisert og gjennomført flere stor-skala felt-eksperimenter relatert til eutrofiering og klimaendringer, samt for basisovervåking av innsjøer iht vanndirektivet. Hun har videre ledet et stort FoU prosjekt i Uganda med fokus på eutrofiering i Victoriasjøen. Gjennom sin rolle for vanndirektiv-koordinator har hun også vært sentral i organisering og gjennomføring av interne og eksterne kurs om vanndirektivet.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre