Ansatt bilde
Åse Åtland
dr.scient. (PhD)
Stilling: Forskningsleder
Telefon: +47 901 47 510
Seksjon: Ledelse, forskningsfaglig
Åse Åtland er forskningsleder ved Seksjon for Akvakultur og regionleder ved NIVA vest i Bergen. Hun har Dr. grad fra Universitetet i Bergen innenfor temaet vannkvalitet og fiskeadferd. Åtland arbeider særlig med problemstillinger knyttet til vannkvalitet, metallgiftighet og utvikling av vannbehandlingsmetoder for å forbedre fiskevelferd og -helse. Arbeidserfaringen hennes omfatter både prosjekter knyttet til både vill laksefisk og akvakultur. Hun var også ansvarlig for NIVAs etablering i Chile i 2008, og har et stort nettverk innen oppdrettsnæringen både i Norge, Chile og Skottland/UK. Åtland har ledet flere prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd – både bruker- og forskerstyrte prosjekter, og også vært involvert i flere EU prosjekter.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Powell, Mark D; Åtland, Åse; Dale, Trine; (2018) Acute lion's mane jellyfish, Cyanea capillata (Cnideria: Scyphozoa), exposure to Atlantic salmon (Salmo salar L.). Journal of Fish Diseases ISSN 0140-7775. Vol 41 No5 s751-759 doi: 10.1111/jfd.12771
 2. Vollset, Knut Wiik; Dohoo, Ian; Karlsen, Ørjan; Halttunen, Elina; Kvamme, Bjørn Olav; Finstad, Bengt; Wennevik, Vidar; Diserud, Ola Håvard; Bateman, Andrew; Friedland, Kevin D.; Mahlum, Shad Kenneth; Jørgensen, Christian; Qviller, Lars; Krkosek, Martin; Åtland, Åse; Barlaup, Bjørn Torgeir; (2017) Disentangling the role of sea lice on the marine survival of Atlantic salmon. ICES Journal of Marine Science ISSN 1054-3139. Vol 75 No1 s50-60 doi: 10.1093/icesjms/fsx104
 3. Pessot, Carlos A.; Åtland, Åse; Liltved, Helge; Lobos, Maria Gabriela; Kristensen, Torstein; (2014) Water treatment with crushed marble or sodium silicate mitigates combined copper and aluminium toxicity for the early life stages of Atlantic salmon (Salmo salar L.). Aquacultural Engineering ISSN 0144-8609. Vol 60 s77-83 doi: 10.1016/j.aquaeng.2014.04.001
 4. Kristensen, Torstein; Haugen, Thrond Oddvar; Rosten, Trond; Fjellheim, Anders; Åtland, Åse; Rosseland, Bjørn Olav; (2012) Effects of production intensity and production strategies in commercial Atlantic salmon smolt (Salmo salar L.) production on subsequent performance in the early sea stage. van de Vis, Hans; Kiessling, Anders; Flik, Gert; Mackenzie, Simon; Springer Kapittel 4. ISBN 978-94-007-5382-2. s292-301
 5. Kristensen, Torstein; Haugen, Thrond; Rosten, Trond; Fjellheim, Anders; Åtland, Åse; Rosseland, Bjørn Olav; (2012) Effects of production intensity and production strategies in commercial Atlantic salmon smolt (Salmo salar L.) production on subsequent performance in the early sea stage. Fish Physiology & Biochemistry ISSN 0920-1742. Vol 38 No1 s273-282 doi: 10.1007/s10695-011-9566-0
 6. Fjellheim, Anders; Kristensen, Torstein; Åtland, Åse; Rosseland, Bjørn Olav; (2010) Råvannskvalitet i norske settefiskanlegg for laks relatert til vannkvalitetskrav i resirkuleringsanlegg. Vann ISSN 0042-2592. Vol 45 s55-63
 7. Kristensen, Torstein; Åtland, Åse; Rosten, Trond; Urke, Henning Andre; Rosseland, Bjørn Olav; (2009) Important influent-water quality parameters at freshwater production sites in two salmon producing countries. Aquacultural Engineering ISSN 0144-8609. Vol 41 No2 s53-59 doi: 10.1016/j.aquaeng.2009.06.009
 8. Teien, Hans-Christian; Garmo, Øyvind Aaberg; Åtland, Åse; Salbu, Brit; (2008) Transformation of iron species in mixing zones and accumulation on fish gills. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 42 No5 s1780-1786
 9. Teien, Hans-Christian; Garmo, Øyvind Aaberg; Åtland, Åse; Salbu, Brit; (2008) Transformation of Iron Species in Mixing Zones and Accumulation on Fish Gills. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 42 No5 s1780-1786 doi: 10.1021/es071965m
 10. Stefansson, Sigurd; Bjerknes, Vilhelm; Bjørn, Pål Arne; Bæverfjord, Grete; Finn, Roderick Nigel; Finstad, Bengt; Fivelstad, Sveinung; Handeland, Sigurd O.; Hosfeld, Camilla Diesen; Kristensen, Torstein; Kroglund, Frode; Nilsen, Tom Ole; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Toften, Hilde; Åtland, Åse; (2007) Fysiologiske egenskaper ved rogn, yngel og smolt. Bjerknes, Vilhelm null Kapittel Kapittel 3. ISBN 978-82-8090-018-0. s94-123
 11. Stefansson, Sigurd; Bjerknes, Vilhelm; Bjørn, Pål Arne; Bæverfjord, Grete; Finn, R.Nigel; Finstad, Bengt; Fivelstad, Sveinung; Handeland, Sigurd O.; Hosfeld, Anne Camilla Diesen; Kristensen, Torstein; Kroglund, Frode; Nilsen, Tom Ole; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Toften, Hilde; Åtland, Åse; (2007) Fysiologiske egenskaper ved rogn, yngel og smolt. null Kapittel faglig_bok_forlag. s94-124
 12. Skjelkvåle, Brit Lisa; Bjerknes, Vilhelm; Hindar, Atle; Kaste, Øyvind; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Åtland, Åse; (2007) Vannkjemi. Bjerknes, Vilhelm null Kapittel Kapittel 2. ISBN 978-82-8090-018-0. s57-93
 13. Liltved, Helge; Rosseland, Bjørn Olav; Vogelsang, Christian; Åtland, Åse; (2007) Vannbehandling. Bjerknes, Vilhelm null Kapittel Kapittel 5. ISBN 978-82-8090-018-0. s159-183
 14. Åtland, Åse; Bæverfjord, Grete; Heier, Lene Sørlie; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; (2007) Vannkvalitet i norske settefiskanlegg. Problem- og tiltaksvurderinger. Bjerknes, Vilhelm null Kapittel Kapittel 4. ISBN 978-82-8090-018-0. s125-157
 15. Rosseland, Bjørn Olav; Bjerknes, Vilhelm; Guldberg, Bjørn; Hávardson, Björgólfur; Kroglund, Frode; Kvellestad, Agnar; Litlabø, Amund; Rosten, Trond; Teien, Hans-Christian; Toften, Hilde; Tørud, Brit; Åtland, Åse; (2007) Episoder med dårlig vannkvalitet som har ført til produksjonslidelser eller tap av fisk. Bjerknes, Vilhelm null Kapittel Kapittel 1. ISBN 978-82-8090-018-0. s9-55
 16. Teien, Hans-Christian; Kroglund, Frode; Åtland, Åse; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; (2006) Sodium silicate as alternative to liming-reduced aluminium toxicity for Atlantic salmon (Salmo salar L.) in unstable mixing zones. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 358 s151-163 doi: 10.1016/j.scitotenv.2005.09.052
 17. Foss, Atle; Kristensen, Torstein; Åtland, Åse; Hustveit, Helge; Hovland, Halvard; Øfsti, Anders; Imsland, Albert; (2006) Effects of water reuse and stocking density on water quality, blood physiology and growth rate of juvenile cod(Gadus morhua). Aquaculture ISSN 0044-8486. Vol 256 No1-4 ; doi:10.1016/j.aquaculture.2006.02.032 s255-263 doi: Sesmmendrag
 18. Foss, Atle; Kristensen, Torstein; Åtland, Åse; Hustveit, Helge; Hovland, Halvard; Øfsti, Anders; Imsland, Albert K; (2006) Effects of water reuse and stocking density on water quality, blood physiology and growth rate of juvenile cod (Gadus morhua). Aquaculture ISSN 0044-8486. Vol 256 s255-263
 19. Åtland, Åse; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Kristensen, Torstein; (2004) Godt vann og nok vann til norsk settefisk?. null Kapittel faglig_bok_institusjon. s46-48
 20. Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Kroglund, Frode; Raddum, Gunnar; Åtland, Åse; Gilje, Erik; (2004) Forsuring som trusselfaktor i ferskvann. Barlaup, Bjørn Torgeir null Kapittel 8. ISBN 8270725781. s91-108
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre