Ansatt bilde
Åse Åtland
dr.scient. (PhD)
Stilling: Forskningsleder
Telefon: +47 901 47 510
Seksjon: Ledelse, forskningsfaglig
Åse Åtland er forskningsleder ved Seksjon for Akvakultur og regionleder ved NIVA vest i Bergen. Hun har Dr. grad fra Universitetet i Bergen innenfor temaet vannkvalitet og fiskeadferd. Åtland arbeider særlig med problemstillinger knyttet til vannkvalitet, metallgiftighet og utvikling av vannbehandlingsmetoder for å forbedre fiskevelferd og -helse. Arbeidserfaringen hennes omfatter både prosjekter knyttet til både vill laksefisk og akvakultur. Hun var også ansvarlig for NIVAs etablering i Chile i 2008, og har et stort nettverk innen oppdrettsnæringen både i Norge, Chile og Skottland/UK. Åtland har ledet flere prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd – både bruker- og forskerstyrte prosjekter, og også vært involvert i flere EU prosjekter.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre