Bjørnar Andre Beylich
MSc
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 951 07 307
Beylich har en mastergrad innen Toksikologi fra UiO. Har vært ansatt på NIVA siden 2009. Har bred erfaring med feltarbeid og innsamling av biota (inkl opparbeiding av prøver), sediment, vannprøver og passive prøvetakere i marint miljø, og har på flere overvåkingsprosjekter vært toktleder og ansvarlig for innsamling av prøver. Akkreditert for prøvetakning av bløtbunnsfauna siden 2010 (oppdatert 2015). Jobber også med sedimentprofilfotografering(SPI), og har mye erfaring fra arbeid offshore.