Cecilie Singdahl-Larsen
MSc
Stilling: Forskningsassistent
Telefon: +47 469 57 577
Cecilie Singdahl-Larsen er forskningsassistent ved seksjonen Miljøgifter og hvor hun arbeider med mikroplast-analyser. Hun er utdannet miljøgeolog med mastergrad i Miljøgeofag ved Universitetet i Oslo. Studiet gikk ut på kjemiske prosesser i vann og sediment, kontaminering i berggrunn og grunnvann, og kartlegging av miljøstatus ved mikropaleontologisk og kjemisk analyse. I masteroppgaven ble det analysert mikroplast i sedimentkjerner hentet fra Oslofjorden og i analysen ble det brukt lysmikroskop og FTIR. Analysearbeidet ble utført ved Norges Geotekniske Institutt (NGI). Her hadde hun også sommerjobb 2019 og analyserte mikroplast i prøver fra arktiske strøk, og strandprøver fra strender i Oslo.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre