Ansatt bilde
Cecilie Singdahl-Larsen
MSc
Stilling: Forskningsassistent
Telefon: +47 469 57 577
Cecilie Singdahl-Larsen er forskningsassistent ved seksjonen Miljøgifter og arbeider med mikroplast-analyser. Hun har bakgrunn som miljøgeolog med masteroppgave som gikk ut på analysere mikroplast i sediment ved bruk av lysmikroskop og FTIR. I løpet av studiet har hun også vært borti transport av kjemiske stoffer og kontaminering av berggrunn og grunnvann, og å finne miljøstatus ved analyse av tungmetaller, karbonforbindelser og mikrofossiler.