Cecilie Singdahl-Larsen
MSc
Stilling: Forskningsassistent
Telefon: +47 469 57 577
Cecilie Singdahl-Larsen er forskningsassistent ved seksjonen Miljøgifter. Hun arbeider med analyse av mikroplast i forskjellige prøvematrikser ved hjelp av lysmikroskop (for visuell analyse) og FTIR. I løpet av arbeidstiden på NIVA har hun for det meste undersøkt mikroplast i vann og biota, men hun har også erfaring med å behandle og analysere sedimentprøver. I tillegg til å analysere mikroplast har hun også opparbeidet blåskjell og fisk som skal analyseres for miljøgifter. Hun har en mastergrad i Miljøgeofag fra Universitetet i Oslo. Studiet gikk ut på kjemiske prosesser i vann og sediment, kontaminering i berggrunn og grunnvann, og kartlegging av miljøstatus ved mikropaleontologisk og kjemisk analyse. Masteroppgaven omhandlet mikroplast i sedimentkjerner og overflatesediment fra Oslofjorden.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre