Kasper Hancke
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 982 27 783
Seksjon: Marin biologi
Kasper Hancke er fastansatt senior forsker på NIVA i seksjon for marinbiologi (siden mai 2016), og utdannet innen biologisk oseanografi (PhD, NTNU, 2007). Han har spesialkompetanse innen mikro- og makroalgers rolle i marine økosystemer, og hvordan disse regulerer omsetning og transport av energi og karbon i næringsnettet. Kaspers forskning er sentrert omkring hvordan biologiske, fysiske og kjemiske prosesser påvirker og regulerer fotosyntesen og primærproduksjonen i tang, tare og mikrolager, samt hvilken betydning regulering av disse har for livet i havet. Kasper har ledet og co-ledet en rekke internasjonale forskningsprosjekter og koblet feltobservasjoner, laboratorieeksperimenter og modellsimuleringer for at forstå hvorledes marine økosystemer påvirkes av klimatiske og antropogene forhold. Kasper er sentral i NIVAs satsning innen dyrking av makroalger og prosjektleder for KELPPRO (NFR, 2017-2020, www.kelppro.net), der undersøker potensielle positive og negative effekter av makroalgedyrking på det kystnære økosystem og klimaet. I tillegg leder han NIVAs utviklingsarbeid innen droneteknologi for overvåking og kartlegging av akvatiske habitater. Han representere Norge i det nordiske IPBES samarbeide.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Bekkby, Trine; Torstensen, Ragnhild Ryther Grimm; Grünfeld, Lars Andreas Holm; Gundersen, Hege; Fredriksen, Stein; Rinde, Eli; Christie, Hartvig C; Walday, Mats Gunnar; Andersen, Guri Sogn; Brkljacic, Marijana Stenrud; Neves, Luiza S.; Hancke, Kasper; (2023) "Hanging gardens" - comparing fauna communities in kelp farms and wild kelp forests. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 10 doi: 10.3389/fmars.2023.1066101
 2. Li, Yalei; Gundersen, Hege; Poulsen, Robert Nøddebo; Xie, Li-Na; Ge, Zhenming; Hancke, Kasper; (2023) Quantifying seaweed and seagrass beach deposits using high-resolution UAV imagery. Journal of Environmental Management ISSN 0301-4797. Vol 331 doi: 10.1016/j.jenvman.2022.117171
 3. Duarte, Carlos M.; Gattuso, Jean-Pierre; Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Filbee-Dexter, Karen; Pedersen, Morten Foldager; Middelburg, J.J.; Burrows, Michael T.; Krumhansl, Kira A.; Wernberg, Thomas; Moore, Pippa J.; Pessarrodona, Albert; Ørberg, Sarah; Pinto, Isabel Sousa; Assis, Jorge; Queirós, Ana M.; Smale, Dan A; Bekkby, Trine; Serrão, Ester A.; Krause-Jensen, Dorte; (2022) Global estimates of the extent and production of macroalgal forests. Global Ecology and Biogeography ISSN 1466-822X. Vol 31 No7 s1422-1439 doi: 10.1111/geb.13515
 4. Krause-Jensen, Dorte; Gundersen, Hege; Björk, Mats; Gullström, Martin; Dahl, Martin; Asplund, Maria E.; Boström, Christoffer; Holmer, Marianne; Banta, Gary T.; Graversen, Anna Elizabeth Løvgren; Pedersen, Morten Foldager; Bekkby, Trine; Frigstad, Helene; Skjellum, Solrun Figenschau; Thormar, Jonas; Gyldenkærne, Steen; Howard, Jennifer; Pidgeon, Emily; Ragnarsdóttir, Sunna Björk; Mols-Mortensen, Agnes; Hancke, Kasper; (2022) Nordic Blue Carbon Ecosystems: Status and Outlook. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 9 doi: 10.3389/fmars.2022.847544
 5. Liu, Yi; Liu, Qinghui; Sample, James Edward; Hancke, Kasper; Salberg, Arnt Børre; (2022) Coastal habitat mapping with UAV multi-sensor data: an experiment among DCNN-based approaches. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ISSN 2194-9042. Vol V-3-2022 s439-445 doi: 10.5194/isprs-annals-V-3-2022-439-2022
 6. Kvile, Kristina Øie; Andersen, Guri Sogn; Baden, Susanne P.; Bekkby, Trine; Bruhn, Annette; Geertz-Hansen, Ole; Hancke, Kasper; Hansen, Jørgen L.S.; Krause-Jensen, Dorte; Rinde, Eli; Steen, Henning; Wegeberg, Susse; Gundersen, Hege; (2022) Kelp Forest Distribution in the Nordic Region. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 9 doi: 10.3389/fmars.2022.850359
 7. Broch, Ole Jacob; Hancke, Kasper; Ellingsen, Ingrid H.; (2022) Dispersal and Deposition of Detritus From Kelp Cultivation. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 9 doi: 10.3389/fmars.2022.840531
 8. Hancke, Kasper; Kristiansen, Svein; Lund-Hansen, Chresten; (2022) Highly Productive Ice Algal Mats in Arctic Melt Ponds: Primary Production and Carbon Turnover. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 9 s1-9 doi: 10.3389/fmars.2022.841720
 9. Liu, Yi; Liu, Qinghui; Sample, James Edward; Hancke, Kasper; Salberg, Arnt-Børre; (2022) COASTAL HABITAT MAPPING WITH UAV MULTI-SENSOR DATA: AN EXPERIMENT AMONG DCNN-BASED APPROACHES. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ISSN 2194-9042. Vol V-3-2022 s439-445 doi: 10.5194/isprs-annals-V-3-2022-439-2022
 10. Filbee-Dexter, Karen; Feehan, Colette J.; Smale, Dan A.; Krumhansl, Kira A.; Augustine, Skye; de Bettignies, Florian; Burrows, Michael T.; Byrnes, Jarrett E.K.; Campbell, Jillian; Davoult, Dominique; Dunton, Kenneth H.; Franco, Joao N.; Garrido, Ignacio; Grace, Sean P.; Hancke, Kasper; Johnson, Ladd E.; Konar, Brenda; Moore, Pippa J.; Norderhaug, Kjell Magnus; O'Dell, Alasdair; Pedersen, Morten F.; Salomon, Anne K.; Sousa-Pinto, Isabel; Tiegs, Scott; Yiu, Dara; Wernberg, Thomas; (2022) Kelp carbon sink potential decreases with warming due to accelerating decomposition. PLoS Biology ISSN 1544-9173. Vol 20 No8 doi: 10.1371/journal.pbio.3001702
 11. Li, Yalei; Ge, Zhen-Ming; Xie, Li-Na; Li, Shi-Hua; Tan, Li-Shan; Hancke, Kasper; (2022) Effects of waterlogging and elevated salinity on the allocation of photosynthetic carbon in estuarine tidal marsh: a mesocosm experiment. Plant and Soil ISSN 0032-079X. Vol 482 s211-227 doi: 10.1007/s11104-022-05687-9
 12. Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Hancke, Kasper; Gitmark, Janne K; Christie, Hartvig; (2021) Variation in population structure and standing stocks of kelp along multiple environmental gradients and implications for ecosystem services. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 8 doi: 10.3389/fmars.2021.578629
 13. Fieler, Reinhold; Greenacre, Michael; Matsson, Sanna; Neves, Luiza; Forbord, Silje; Hancke, Kasper; (2021) Erosion Dynamics of Cultivated Kelp, Saccharina latissima, and Implications for Environmental Management and Carbon Sequestration. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 8 doi: 10.3389/fmars.2021.632725
 14. Lund-Hansen, Lars Chresten; Hawes, Ian; Hancke, Kasper; Salmansen, Nicole; Nielsen, Johanne Raakjær; Balslev, Laura; Sorrell, Brian K; (2020) Effects of increased irradiance on biomass, photobiology, nutritional quality, and pigment composition of Arctic sea ice algae. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 648 s95-110 doi: 10.3354/meps13411
 15. Broch, Ole Jacob; Alver, Morten Omholt; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper; (2019) The Kelp Cultivation Potential in Coastal and Offshore Regions of Norway. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 5 doi: 10.3389/fmars.2018.00529
 16. Evankow, Ann; Christie, Hartvig C; Hancke, Kasper; Brysting, Anne K; Junge, Claudia; Fredriksen, Stein; Thaulow, Jens; (2019) Genetic heterogeneity of two bioeconomically important kelp species along the Norwegian coast. Conservation Genetics ISSN 1566-0621. Vol 20 No3 s615-628 doi: 10.1007/s10592-019-01162-8
 17. Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Magnussen, Kristin; Postmyr, Egil; Andersen, Guri Sogn; Jacobsen, Karl-Otto; Tunon, Håkan; (2018) Helgeland: An Atlanticarchipelago (Norway). Tunon, Håkan null Kapittel Kapittel 7. ISBN 978-92-893-5598-8. s173-206
 18. Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Magnussen, K.; Postmyr, Egil; Andersen, Guri Sogn; Jacobsen, Karl-Otto; Tunón, H.; (2018) Helgeland: An Atlantic archipelago (Norway. Tunón, H. null Kapittel Kapittel 7. ISBN 978-92-893-5599-5. s173-206
 19. Wallhead, Phil; Chen, Wenting; Norling, Magnus Dahler; Bellerby, Richard; Dupont, Sam; Fagerli, Camilla With; Dale, Trine; Hancke, Kasper; Christie, Hartvig C; Falkenberg, Laura; (2018) Urchin harvesting and kelp regrowth in northern Norway under ocean acidification and warming. Symon, Carolyn null Kapittel Annex 2. ISBN 978-82-7971-107-0. s79-90
 20. Hancke, Kasper; Lund-Hansen, Lars Chresten; Lamare, Maxim L; Pedersen, Stine Højlund; King, Martin D; Andersen, Per; Sorrell, Brian K; (2018) Extreme Low Light Requirement for Algae Growth Underneath Sea Ice: A Case Study from Station Nord, NE Greenland. Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans ISSN 2169-9275. Vol 123 No2 s985-1000 doi: 10.1002/2017JC013263
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre