Kasper Hancke
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 982 27 783
Seksjon: Marin biologi
Kasper Hancke er fastansatt senior forsker på NIVA i seksjon for marinbiologi (siden mai 2016), og utdannet innen biologisk oseanografi (PhD, NTNU, 2007). Han har spesialkompetanse innen mikro- og makroalgers rolle i marine økosystemer, og hvordan disse regulerer omsetning og transport av energi og karbon i næringsnettet. Kaspers forskning er sentrert omkring hvordan biologiske, fysiske og kjemiske prosesser påvirker og regulerer fotosyntesen og primærproduksjonen i tang, tare og mikrolager, samt hvilken betydning regulering av disse har for livet i havet. Kasper har ledet og co-ledet en rekke internasjonale forskningsprosjekter og koblet feltobservasjoner, laboratorieeksperimenter og modellsimuleringer for at forstå hvorledes marine økosystemer påvirkes av klimatiske og antropogene forhold. Kasper er sentral i NIVAs satsning innen dyrking av makroalger og prosjektleder for KELPPRO (NFR, 2017-2020, www.kelppro.net), der undersøker potensielle positive og negative effekter av makroalgedyrking på det kystnære økosystem og klimaet. I tillegg leder han NIVAs utviklingsarbeid innen droneteknologi for overvåking og kartlegging av akvatiske habitater. Han representere Norge i det nordiske IPBES samarbeide.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Hancke, Kasper; Gitmark, Janne K; Christie, Hartvig; (2021) Variation in population structure and standing stocks of kelp along multiple environmental gradients and implications for ecosystem services. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 8 doi: 10.3389/fmars.2021.578629
 2. Fieler, Reinhold; Greenacre, Michael; Matsson, Sanna; Neves, Luiza; Forbord, Silje; Hancke, Kasper; (2021) Erosion Dynamics of Cultivated Kelp, Saccharina latissima, and Implications for Environmental Management and Carbon Sequestration. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 8 doi: 10.3389/fmars.2021.632725
 3. Lund-Hansen, Lars Chresten; Hawes, Ian; Hancke, Kasper; Salmansen, Nicole; Nielsen, Johanne Raakjær; Balslev, Laura; Sorrell, Brian K; (2020) Effects of increased irradiance on biomass, photobiology, nutritional quality, and pigment composition of Arctic sea ice algae. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 648 s95-110 doi: 10.3354/meps13411
 4. Broch, Ole Jacob; Alver, Morten Omholt; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper; (2019) The Kelp Cultivation Potential in Coastal and Offshore Regions of Norway. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 5 doi: 10.3389/fmars.2018.00529
 5. Evankow, Ann; Christie, Hartvig C; Hancke, Kasper; Brysting, Anne K; Junge, Claudia; Fredriksen, Stein; Thaulow, Jens; (2019) Genetic heterogeneity of two bioeconomically important kelp species along the Norwegian coast. Conservation Genetics ISSN 1566-0621. Vol 20 No3 s615-628 doi: 10.1007/s10592-019-01162-8
 6. Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Magnussen, Kristin; Postmyr, Egil; Andersen, Guri Sogn; Jacobsen, Karl-Otto; Tunon, Håkan; (2018) Helgeland: An Atlanticarchipelago (Norway). Tunon, Håkan null Kapittel Kapittel 7. ISBN 978-92-893-5598-8. s173-206
 7. Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Magnussen, K.; Postmyr, Egil; Andersen, Guri Sogn; Jacobsen, Karl-Otto; Tunón, H.; (2018) Helgeland: An Atlantic archipelago (Norway. Tunón, H. null Kapittel Kapittel 7. ISBN 978-92-893-5599-5. s173-206
 8. Wallhead, Phil; Chen, Wenting; Norling, Magnus Dahler; Bellerby, Richard; Dupont, Sam; Fagerli, Camilla With; Dale, Trine; Hancke, Kasper; Christie, Hartvig C; Falkenberg, Laura; (2018) Urchin harvesting and kelp regrowth in northern Norway under ocean acidification and warming. Symon, Carolyn null Kapittel Annex 2. ISBN 978-82-7971-107-0. s79-90
 9. Hancke, Kasper; Lund-Hansen, Lars Chresten; Lamare, Maxim L; Pedersen, Stine Højlund; King, Martin D; Andersen, Per; Sorrell, Brian K; (2018) Extreme Low Light Requirement for Algae Growth Underneath Sea Ice: A Case Study from Station Nord, NE Greenland. Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans ISSN 2169-9275. Vol 123 No2 s985-1000 doi: 10.1002/2017JC013263
 10. Lund-Hansen, Lars Chresten; Juul, Thomas; Eskildsen, Tor Dam; Hawes, Ian; Sorrell, Brian; Melvad, Claus; Hancke, Kasper; (2018) A low-cost remotely operated vehicle (ROV) with an optical positioning system for under-ice measurements and sampling. Cold Regions Science and Technology ISSN 0165-232X. Vol 151 s148-155 doi: 10.1016/j.coldregions.2018.03.017
 11. Murniati, Erni; Gross, Dieter; Herlina, Herlina; Hancke, Kasper; Lorke, Andreas; (2017) Effects of bioirrigation on the spatial and temporal dynamics of oxygen above the sediment–water interface. Freshwater Science (FWS) ISSN 2161-9549. Vol 36 No4 s784-795 doi: 10.1086/694854
 12. Murniati, E; Gross, D; Herlina, H; Hancke, Kasper; Glud, RN; Lorke, Andreas; (2016) Oxygen imaging at the sediment-water interface using lifetime-based laser induced fluorescence (τLIF) of nano-sized particles. Limnology and Oceanography : Methods ISSN 1541-5856. Vol 14 No8 s506-517 doi: 10.1002/lom3.10108
 13. Lund‐Hansen, LC; Markager, Stiig; Hancke, Kasper; Stratmann, T; Rysgaard, Søren; Ramløv, Hans; Sorrell, BK; (2015) Effects of sea-ice light attenuation and CDOM absorption in the water below the Eurasian sector of central Arctic Ocean (>88oN). Polar Research ISSN 0800-0395. Vol 34 doi: 10.3402/polar.v34.23978
 14. Holtappels, Moritz; Noss, Christian; Hancke, Kasper; Cathalot, C; McGinnis, DF; Lorke, Andreas; Glud, RN; (2015) Aquatic Eddy correlation: Quantifying the artificial flux caused by stirring sensitive O2 sensors. PLOS ONE ISSN 1932-6203. Vol 10 No1 doi: 10.1371/journal.pone.0116564
 15. Donis, Daphne; Holtappels, Moritz; Noss, Christian; Cathalot, C; Hancke, Kasper; Polsenaere, Pierre; Lorke, Andreas; Glud, RN; Wenzhöfer, Frank; Meysman, Filip J. R.; McGinnis, DF; (2015) An assessment of the precision and confidence of aquatic eddy correlation measurements. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology ISSN 0739-0572. Vol 32 No3 s642-655 doi: 10.1175/JTECH-D-14-00089.1
 16. Hancke, Kasper; Dalsgaard, Tage; Sejr, Mikael K; Markager, Stiig; Glud, Ronnie N; (2015) Phytoplankton Productivity in an Arctic Fjord (West Greenland): Estimating Electron Requirements for Carbon Fixation and Oxygen Production. PLOS ONE ISSN 1932-6203. Vol 10 No7 doi: 10.1371/journal.pone.0133275
 17. Hancke, Kasper; Sorrell, BK; Lund‐Hansen, LC; Larsen, Morten; Hancke, Torunn; Glud, RN; (2014) Effects of temperature and irradiance on a benthic microalgae community: A combined two-dimensional oxygen and fluorescence imaging approach. Limnology and Oceanography ISSN 0024-3590. Vol 59 No5 s1599-1611 doi: 10.4319/lo.2014.59.5.1599
 18. Valle, Kristin Collier; Nymark, Marianne; Aamot, Inga; Hancke, Kasper; Winge, Per; Andresen, Kjersti; Johnsen, Geir; Brembu, Tore; Bones, Atle M.; (2014) System responses to equal doses of photosynthetically usable radiation of blue, green, and red light in the marine diatom Phaeodactylum tricornutum. PLOS ONE ISSN 1932-6203. Vol 9 No12 doi: 10.1371/journal.pone.0114211
 19. Lorente, Carmen; Causapé, J; Glud, RN; Hancke, Kasper; Merchan, D; Muñiz, S; Val, S; Navarro, E; (2014) Impacts of agricultural irrigation on nearby freshwater ecosystems: the impacts of triazine herbicides in algal biofilms during an agricultural year. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 7 doi: 10.1016/j.scitotenv.2014.06.108
 20. Alver, Morten; Hancke, Kasper; Sakshaug, Egil; Slagstad, Dag; (2014) A spectrally-resolved light propagation model for aquatic systems: Steps toward parameterizing primary production. Journal of Marine Systems ISSN 0924-7963. Vol 130 s134-146 doi: 10.1016/j.jmarsys.2012.03.007
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre