Ansatt bilde
Kasper Hancke
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 982 27 783
Seksjon: Marin biologi
Kasper Hancke er fastansatt senior forsker på NIVA i seksjon for marinbiologi (siden mai 2016), og utdannet innen biologisk oseanografi (PhD, NTNU, 2007). Han har spesialkompetanse innen mikro- og makroalgers rolle i marine økosystemer, og hvordan disse regulerer omsetning og transport av energi og karbon i næringsnettet. Kaspers forskning er sentrert omkring hvordan biologiske, fysiske og kjemiske prosesser påvirker og regulerer fotosyntesen og primærproduksjonen i tang, tare og mikrolager, samt hvilken betydning regulering av disse har for livet i havet. Kasper har ledet og co-ledet en rekke internasjonale forskningsprosjekter og koblet feltobservasjoner, laboratorieeksperimenter og modellsimuleringer for at forstå hvorledes marine økosystemer påvirkes av klimatiske og antropogene forhold. Kasper er sentral i NIVAs satsning innen dyrking av makroalger og prosjektleder for KELPPRO (NFR, 2017-2020, www.kelppro.net), der undersøker potensielle positive og negative effekter av makroalgedyrking på det kystnære økosystem og klimaet. I tillegg leder han NIVAs utviklingsarbeid innen droneteknologi for overvåking og kartlegging av akvatiske habitater. Han representere Norge i det nordiske IPBES samarbeide.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre