Til hovedinnhold
English
Prosjekter

New products from cultivated seaweed for blue-green value chains (GP Seaweed)

NIVA evaluerer effekten av industriell taredyrking på marine økosystemer, og vurderer interaksjoner mellom dyrket og naturlig tang og tare.

Taredyrking
Prosjektperiode
-
Finansiering
Forskningsrådet og Innovasjon Norge
Eksterne nettsted
sintef.no
Forskningsseksjon
Marinbiologi
Kontaktpersoner
Kasper Hancke

Om prosjektet

Målet med prosjektet er å utvikle nye, bærekraftige og klimapositive produkter fra tare som kommer til å få fart på industrien og sette kursen videre for at Norge skal være ledende innen tare- og tangoppdrett internasjonalt. Hovedfokuset blir på produkter innen fire markedsområder: matingredienser, dyrefôr, bionedbrytbare plasterstatninger og gjødsel/biokull. Prosjektet er ledet av SINTEF.

NIVA leder delen om klima- og miljøinteraksjoner og skal evaluere effekten av industriell taredyrking på marine økosystemer og vurdere interaksjoner mellom dyrket og naturlig tang og tare. Dette arbeidet omfatter blant annet

  • undesøkelse av biologisk mangfold, fremmede og truede arter knyttet til taredyrking
  • sykdom hos tare: hvordan patogener kan interagere med miljøet og påvirke produksjonen.
  • reduserte klimagassutslipp: kvantifisering av karbonfjerning gjennom naturlige prosesser i havet
  • beregne CO2-utslipp knyttet til produksjons- og foredlingstrinnene
  • matematisk modellering: netto C-budsjett for hele verdikjeden