Odd Arne Segtnan Skogan
MSc
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 474 63 999
Seksjon: Forskningsinfrastruktur - Sensorer, instrumenter og utstyr
Odd Arne Skogan har bred erfaring fra arbeid med forskjellige typer sensorteknologier, både fra testing, produksjon og anvendelse. Jobberfaring er fra både den interne utviklings- og planleggingssiden, samt arbeid nær sluttbruker med ferdige produkter. Han har også erfaring fra alle fasene i prosjekter, både som prosjektmedlem og prosjektleder.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre