Odd Arne Segtnan Skogan
MSc
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 474 63 999
Seksjon: Forskningsinfrastruktur - Sensorer, instrumenter og utstyr
Odd Arne Skogan har bred erfaring fra arbeid med forskjellige typer sensorteknologier, både fra testing, produksjon og anvendelse. Jobberfaring er fra både den interne utviklings- og planleggingssiden, samt arbeid nær sluttbruker med ferdige produkter. Han har også erfaring fra alle fasene i prosjekter, både som prosjektmedlem og prosjektleder.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Xie, Li; Macken, Ailbhe; Johnsen, Bjørn; Norli, Marit; Skogan, Odd Arne Segtnan; Tollefsen, Knut-Erik; (2022) The MicroClimate Screen – A microscale climate exposure system for assessing the effect of CO<inf>2</inf>, temperature and UV on marine microalgae. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 179 doi: 10.1016/j.marenvres.2022.105670
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre