Peter Stig Hansen
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 971 55 088
Seksjon: Forskningsinfrastruktur - Sensorer, instrumenter og utstyr
Peter Stig Hansen er instrumentingeniør i seksjon for forskningsinfrastruktur og har vært ansatt på NIVA siden 2017. Han har erfaring med sensorer og måleteknikker til mange ulike formål og kan bidra både teoretisk og praktisk omkring viktige aspekter i forbindelse med måling og dataoppsamling i felt, herunder for eksempel valg av sensortype, plassering/eksponering, automatisering av målinger, systemintegrasjon og databehandling.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre