Til hovedinnhold
English

Roger Raanti

Laboratorieingeniør
E-postadresse
roger.raanti@niva.no
Telefonnummer
+47 982 15 408
Forskningsseksjon
Preanalyser

Profil

Roger jobber som analytisk kjemiker og analyserer bl.a. lakselusmedisiner i sediment vha LCMS/MS samt total karbon og nitrogen i sediment.
I tillegg så er Roger gass- og rentvannsansvarlig ved laboratoriet i Oslo.
Roger har en Bacheorgrad fra OsloMet med hovedoppgave å utvikle en metode for bestemmelse av klorparafiner og nybromerte flammehemmere i innemiljø.