Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Knudsen, Steen Wilhelm; Choat, J. Howard; Clements, Kendall D.; (2019) The herbivorous fish family Kyphosidae (Teleostei: Perciformes) represents a recent radiation from higher latitudes. Journal of Biogeography ISSN 0305-0270. Vol 46 No9 s2067-2080 doi: 10.1111/jbi.13634
  2. Knudsen, Steen Wilhelm; Ebert, Rasmus Bach; Hesselsøe, Martin; Kuntke, Franziska; Hassingboe, Jakob; Mortensen, Peter Bondgaard; Thomsen, Philip Francis; Sigsgaard, Eva Egelyng; Hansen, Brian Klitgaard; Nielsen, Einar Eg; Møller, Peter Rask; (2019) Species-specific detection and quantification of environmental DNA from marine fishes in the Baltic Sea. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology ISSN 0022-0981. Vol 510 s31-45 doi: 10.1016/j.jembe.2018.09.004
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre