Ansatt bilde
Thorjørn Larssen
dr.scient. (PhD)
Stilling: Forskningsdirektør
Telefon: +47 415 03 043
Thorjørn Larssen er Forskningsdirektør i NIVA. Thorjørn har bakgrunn som forsker innen miljøkjemi og tilknyttede fagfelt som biogeokjemi og økotoksikologi. Hans egen forskning er knyttet til hvordan ulike forbindelser transporterers, omdannes og lagres i miljøet, som er viktig kunnskap for å kunne forstå stoffenes effekter på natur og mennesker og for å vurdere og å prioritere tiltak. Viktigste miljøproblemer Thorjørn har jobbet med er sur nedbør, kvikksølv og organiske miljøgifter, samt hvordan klimaendringer kan påvirke mobilisering og transport av miljøgifter. Thorjørn er også Professor 2 i miljøkjemi ved Universitetet i Oslo.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre