Til hovedinnhold
English
Nyheter

En blågrønn vandring gjennom Oslo Science City

Fredag 20. september kom over 40 konferansedeltakere fra hele verden på besøk til Forskningsparken for en kunnskapsvandring i Gaustadbekkdalen. Turen var en av flere deltakerne på verdenskongressen for den internasjonale foreningen for landskapsarkitekter (IFLA) kunne melde seg på i Oslo-området.
Publisert:

NIVA var ansvarlig for den fullbookede vandringen som startet ved Gaustadbekkens utløp ved Blindern T-banestasjon. Derfra ble gruppen ledet av Bent Braskerud fra Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune til turens ende ved Ullevål. Gaustadbekken renner gjennom området Oslo Science City som er et nyetablert innovasjonsdistrikt hvor Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Forskningsparken og andre partnere har gått sammen for økt samspill mellom kunnskapsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor.

Etter å ha ligget mange år i rør under bakken ble Gaustadbekken nylig gjenåpnet som en del av Oslo kommunes strategi for håndtering av overvann og flom. I tillegg til å være viktig for vann- og avløp, er bekken og landskapsarkitekturen rundt sentrale i gjenopplivningen av urbane vannsystem og utvikling av blågrønne korridorer i Oslo kommune. Foreløpig sirkuleres springvann i bekken i sommerhalvåret i tillegg til takvann som renner fra Forskningsparken, men når universitetets livsvitenskapsbygg ferdigstilles i 2024 kommer faktisk bekkevann til renne gjennom hele bekkeløpet.

a river with people walking by
Gaustadbekken renner gjennom området Oslo Science City. (Foto: Lisa Graham, NIVA)

På vandringen fikk deltakerne innsikt i håndteringen av ferdige og nye prosjekter etablert side om side i et område hvor mange grunneiere deler areal. Langs veien gjennom Oslo Science City ble det holdt innlegg om de ulike blågrønne løsningene langs Gaustadbekken, samt miljømessige og historiske forhold. Blant innlederne var forskningsleder i NIVA, Therese Fosholt Moe og NIVA-forsker Frode Sundnes. Flere lokale landskapsarkitekter og prosjektledere som har arbeidet med de forskjellige tiltakene bidro med opplysende informasjon om landskapsarkitekturen, dens funksjon, og forbindelsen med lokal flora og fauna.

woman lecturing, people listening
Therese Fosholt Moe innleder under IFLAs walk and talk. (Foto: Lisa Graham, NIVA)

Avslutningsvis kunne deltakerne oppleve en guidet tur gjennom Sogn Hagekoloni hvor flere innovative blågrønne løsninger er etablert i samarbeid mellom hagekolonien, Oslo Kommune, Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet (NMBU), og NIVA, som del av initiativet Sogn Hagelab. Deltakerne kunne nyte fristelser fra hagen mens de lærte om kolonihagelivet og prosjektet, og kunne bidra med egne refleksjoner om vandringen.

Man lecturing, people listening, in green garden
Bent Braskerud fra Oslo kommune forteller om blågrønne løsninger i Sogn hagekoloni. (Foto: Line Barkved, NIVA)

Forsker ved seksjon for Vann og Samfunn ved NIVA, Line Johanne Barkved, var primus motor bak arrangementet.

- Gaustadbekkdalen er et område hvor mye har skjedd, og skjer, på et relativt kompakt område, og vandringen gav en fin ramme til å komme inn på både fortid, nåtid og fremtid. En målsetning da vi satt sammen programmet for vandringen var å belyse også litt ulike fagperspektiver. Det synes jeg vi lykkes godt med. På kort tid fikk vi sammen opplevd området, utvekslet erfaringer og knyttet nye kontakter, avslutter Barkved.

Sist oppdatert